21 Δεκεμβρίου 2016

Άτιτλο

Τις νύχτες
εκτός απ' το σώμα
πεινάει κι η ψυχή.

Είμαι άδειος από λέξεις
καινούριες.
Κι ας τις χρησιμοποίησα κάποτε
για να σκάψω έναν δρόμο
όταν πέτυχα τοίχο.
Τώρα
γλιστράνε και φεύγουνε
βουτάνε σε χρώματα και κάρβουνα
γίνονται μουντζούρες.

Τις νύχτες
εκτός απ' το σώμα
πεινάει κι η ψυχή.

Αναζήτηση στα χαμένα