15 Ιανουαρίου 2009

Φανερά κρυμμένη

Ευχάριστα...
τη διάθεση της θλίψης
υποδέχομαι φανερά κρυμμένη...
κάτω από κωμικές εκφράσεις
φτιαγμένες να αγγίζουν τα εύκαμπτα χείλη
της τρίτης, τέταρτης, πέμπτης παρουσίας.
Στη δεύτερη βασίστηκα
να τις χαϊδέψει με συμπάθεια...
ξεσηκώνοντας τις σκέψεις
σε μια στοργική αγκαλιά κατανόησης.

Αναζήτηση στα χαμένα